Sideinnhold

Våre hus

ME bygger HUSdrAUMAr MED høG kvalitet

Me i Johs E Øvsthus AS leverer hus fra Norges største bustadbyggar. Som Mesterhus-forhandlar er me det trygge valet når du skal realisere husdraumen!

Hjå oss kan du velje mellom eit breidt utvalg ferdigteikna hus, eller bestille ein arkitektteikna heim. Hugs at Johs E Øvsthus AS ikkje leverer ferdighus i tradisjonell forstand - me hjelper deg å gjere husdraumen verkeleg. Alle husa kan skreddersyast etter dine behov, slik at det ferdige resultatet vert akkurat slik du ønskjer.

Som kunde hjå Johs E Øvsthus AS kan du forvente godt handverk, ein smidig prosess og overlevering til avtalt tid og pris. At mange av oppdraga våre er eit resultat av anbefalingar frå nøgde kundar, er ei tillitserklæring me er oppriktig stolte av! Har du spørsmål eller ønskjer meir informasjon? Ta kontakt i dag!

Kontakt oss